รายการสินค้าที่ส่งแล้ว

วันที่ส่งสินค้า เลขที่สั่งซื้อ รหัสส่งสินค้า(EMS)
12/17/2014 88686806 RI417241749TH