วรรณกรรมสืบสวน

ฆาตกรรมที่แอสเตอร์เพลซ / Murder on Astor Place ฆาตกรรมที่แอสเตอร์เพลซ / Murder on Astor Place

ผู้เขียน : Victoria Thompson (วิคตอเรีย ธอมป์สัน)
ผู้แปล : กนก หัตถกร
จำนวนหน้า : 400

  195.00  บาท
39 ขั้นวันสิ้นชื่อ / The 39 Steps 39 ขั้นวันสิ้นชื่อ / The 39 Steps

ผู้เขียน : John Buchan (จอห์น บัคคัน)
ผู้แปล : เขมรินทร์ พงษ์สุวรรณ

  96.00  บาท