ร่วมงานกับคลาสแอคท์

(ประกาศด้านล่างผ่านการปรับข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยเพิ่มเติมข้อความเรื่องกำหนดการปิดรับสมัคร)

สำนักพิมพ์คลาสแอคท์มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางสำนักพิมพ์เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานแปลร่วมงานกับทางสำนักพิมพ์ในฐานะนักแปลอิสระ (อังกฤษ-ไทย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักแปลหน้าใหม่ผู้ใฝ่ฝันอยากมีผลงานแปลสู่สายตานักอ่าน

คุณสมบัติโดยสังเขป

1) เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยดีมาก เข้าใจความหมายของภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสะกดคำได้แม่นยำ เขียนภาษาไทยสื่อความได้รู้เรื่อง ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย
2) เป็นผู้ที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษดี อ่านหนังสือแตก ไม่ลากเข้าความ
3) มีความอดทน ไม่ท้อแท้กับการค้นคว้า
4) อัตตาต่ำ ยอมรับความคิดเห็น และยอมรับการแก้ไขได้
5) ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน และกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้

การสมัครและการพิจารณา

1) ผู้สนใจสามารถส่งอีเมลแจ้งความจำนงเข้ามาได้ที่ classactpb@gmail.com โดยระบุหัวเรื่องว่า "สมัครเป็นนักแปล" หากไม่ระบุ ทางสำนักพิมพ์จะไม่รับพิจารณา
2) ส่งประวัติการศึกษา พร้อมกับระบุความสนใจคร่าว ๆ เช่น ชอบอ่านวรรณกรรมแนวไหน ประทับใจวรรณกรรมเรื่องอะไร (ทั้งไทยและเทศ)
3) เมื่อสำนักพิมพ์ได้รับประวัติแล้ว จะส่งแบบทดสอบให้ผู้สมัครลองทำดู โดยกำหนดเวลาส่งที่แน่ชัด เนื้อหาของบททดสอบมี 3 ส่วน ได้แก่ การสะกดคำภาษาไทยและการถอดภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย การขัดเกลาบทแปล และการแปล
4) ค่าตอบแทนเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ความสามารถ
5) หากเคยมีผลงานแปลมาแล้ว ขอให้ระบุด้วย แต่ผู้ที่ไม่เคยมีผลงานก็สามารถสมัครได้
6) ไม่มีการประกาศผลในที่สาธารณะเพราะไม่ใช่การแข่งขัน

ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 5 มิถุนายน 2558