คลาสแอคท์มาจากไหน?

สำนักพิมพ์คลาสแอคท์ (ClassAct Publishing)
สำนักพิมพ์คลาสแอคท์ คือสัญลักษณ์แห่งแรงใจของคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง ที่ใฝ่และฝันจะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรกับผู้รักการอ่าน กว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ เราเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันเกี่ยวกับหนังสือและตัวละครที่เรารักทั้งไทยและเทศ พลังที่ได้รับการบ่มเพาะผ่านการหล่อหลอมของตัวอักษรมาเนิ่นนาน กลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราพยายามเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นรูปธรรม และนั่นคือจุดกำเนิดของการพูดคุยกันว่า “เราอยากทำสำนักพิมพ์”

สำนักพิมพ์ของเราก่อตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนดำเนินงานในรูปแบบของบุคคลธรรมดาก่อน เมื่อเดือนกันยายน 2012 ในเบื้องต้นเรามีสมาชิกไม่ถึง 5 คน เราแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัว ทุกคนทำงานอย่างแข็งขันด้วยใจรัก บางครั้ง เราเถียงกัน เราเห็นไม่ตรงกัน เราคิดไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนี่งที่เรามีเหมือนกันคือ “เรารักหนังสือ”

ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น บริษัท สำนักพิมพ์คลาสแอคท์ จำกัด ในเดือนมีนาคม 2013 ในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่า จะใช้ชื่อ “Class Act” เป็นชื่อสำนักพิมพ์ คำภาษาอังกฤษคำนี้ พจนานุกรม Oxford Dictionary of English ให้คำจำกัดความไว้ว่า “a person or thing displaying impressive and stylish excellence” (บุคคลหรือสิ่งที่แสดงความเป็นเลิศอันน่าประทับใจและมีสไตล์) เราเขียนชื่อสำนักพิมพ์เป็นภาษาไทยว่า “คลาสแอคท์” และจะพยายามผลิตหนังสือให้สมกับความหมายของชื่อสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์คลาสแอคท์เริ่มต้นจากวรรณกรรมต่างประเทศ และหนังสือเล่มแรก ๆ ที่เรามีกำหนดว่าจะผลิตออกสู่สายตาคนไทย คือวรรณกรรมชั้นดีที่แปลจากภาษาอังกฤษ คลาสแอคท์โชคดีที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเขียนอเมริกันและอังกฤษ ให้เป็นสื่อกลางในการนำผลงานระดับโลกมาเผยแพร่เป็นภาษาไทย ก้าวแรกของพวกเราเริ่มด้วยวรรณกรรมเรื่องเด่นที่คนทั่วโลกประทับใจ อันได้แก่ The Night Circus โดย Erin Morgenstern และวรรณกรรมชุด The Crowfield (The Crowfield Curse และ The Crowfield Demon ) โดย Pat Walsh

รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้จัดทำหนังสือที่ลือลั่นไปทั่วโลกเรื่อง The Fault in Our Stars บทประพันธ์ของจอห์น กรีน ซึ่งคลาสแอคท์ตีพิมพ์ออกมาในเดือนมีนาคม 2557 และเกิดกระแส TFIOS Fever ในหมู่นักอ่านวัยรุ่นทั่วประเทศถึงระดับที่แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักเขียนอเมริกันนามว่า "จอห์น กรีน" นอกจากนี้ คลาสแอคท์ยังใส่ใจวรรณกรรมทรงคุณค่าที่เป็นเรื่องจริงด้วย เช่น Twelve Years a Slave (ฤาสิ้นสุดมนุษยภาพ) และ In the Heart of the Sea และทั้ง 2 เรื่องก็สร้างเป็นภาพยนตร์โด่งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่อง Twleve Years a Slave พิชิตรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปี 2014 ไปครองด้วย อย่างไรก็ตาม คลาสแอคท์ไม่หยุดยั้งอยู่ที่วรรณกรรมแปลและนวนิยายเท่านั้น แต่จะผลิตวรรณกรรมไทยและสารคดีออกสู่สายตานักอ่าน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบสานความปรารถนาของคลาสแอคท์ที่ว่า “หล่อเลี้ยงภูมิปัญญาและอารมณ์ของคนไทย”